80875 - Το ανθρώπινο χιόνι

Ν. Λυγερός

Το ανθρώπινο χιόνι
είναι αυτό
που βγαίνει
από ένα σώμα
για να πάει
στο άλλο
για να ζήσει
ο έρωτας
σε δύο
σώματα
γιατί αυτή
η ουσία
τα ενώνει
θεμελιακά
για να πλάσει
τον δεσμό
της αρμονίας.