80879 - Προτιμάς

Ν. Λυγερός

Προτιμάς
τη σφραγίδα
της ουσίας
πριν
ή μετά
τη γραφή
για να χαρεί
η ψυχή σου;
Διότι δεν είναι
ανάγκη
να υπάρχει
καθυστέρηση
σε κάτι
που αναζητά
μόνο
τη βραδύτητα
της απόλαυσης.