80887 - Χάρη σε σένα

Ν. Λυγερός

Χάρη σε σένα
υπάρχει
και το μετά
για να ζήσει
το φως
της Καινής
Διαθήκης
χωρίς
κοινωνικά
εμπόδια
αφού η ψυχή σου
τα ξεπέρασε
για να πιει
από την πηγή.