80893 - Στη Γερμανία

Ν. Λυγερός

Στη Γερμανία
προετοιμαζόμαστε
για επιστροφή
στα μέρη
που αγαπούμε
για ν’ ανακαλύψουμε
νέες ψυχές
που περιμένουν
το φως
για να ζήσουν
ελεύθερες
εντός της Ανθρωπότητας.