80897 - Όταν είδες

Ν. Λυγερός

Όταν είδες
μόνο τα ίχνη
αναρωτήθηκες
αν έλειπε
η κίνηση
αλλά μετά
κατάλαβες
ότι ο στόχος
ήταν το τετράδιο
το ιπποτικό
που ήθελε
την ουσία
της Καινής
Διαθήκης.