80900 - Οι φωτογραφίες

Ν. Λυγερός

Οι φωτογραφίες
του Masterclass
αποδεικνύουν
ότι υπάρχουν
διαχρονικές
σχέσεις
που πλάθουν
δεσμούς
πέρα των ορίων
της κοινωνίας
γιατί ζουν
στην Ανθρωπότητα.