80909 - Πρόσεξες

Ν. Λυγερός

Πρόσεξες
ακόμα
και τις ραφές
του γαλάζιου
και του μπλε
σαν να έβλεπες
τη θάλασσα
και τον ωκεανό
ταυτόχρονα
να πίνουν
ο ένας
την ουσία
της άλλης
για να σμίξουν
οι αποχρώσεις.