80922 - Η ανάσα του λόγου

Ν. Λυγερός

Η ανάσα του λόγου
είναι να κάνεις
έρωτα
με το σώμα
και να μιλάς
ταυτόχρονα
στην ψυχή
του άλλου
χωρίς
εμπόδιο,
χωρίς όριο
γιατί είναι
αρμονία.