80926 - Η αγκαλιά

Ν. Λυγερός

Η αγκαλιά
έγινε ήχος
για να πάει
παντού
και να νιώσεις
με τη φωνή
την πτήση
της ουσίας
που αφήνει
ίχνος
γιατί κάθε
σταγόνα
είναι ψυχή
της ψυχότητας.