80934 - Η σπατάλη χρόνου

Ν. Λυγερός

Η σπατάλη
χρόνου
που παράγει
η ανικανότητα
είναι απλώς
απαράδεκτη
όταν ξέρεις
ότι υπάρχουν
ανάλογα
παραδείγματα
στο παρελθόν
γι’ αυτό
μαζέψου
γρήγορα.