80955 - Η τρυφερότητα

Ν. Λυγερός

Η τρυφερότητα
μοιράζεται
και τα ανείπωτα
γιατί θέλει
όλο το πακέτο
κι όχι μόνο
την ουσία
γιατί αυτός
είναι ο δεσμός
της αρμονίας
αλλά θα υπάρχει
πάντα
και προστασία.