80963 - Οι παραγγελίες

Ν. Λυγερός

Οι παραγγελίες
παράγουν
από μόνες τους
έργο
διότι είναι
προσφορά
που γίνεται
στον δημιουργό
για να πλάσει
την επόμενη
πραγματικότητα
επειδή
την περιμένουν
χωρίς να ζητούν.