80979 - Το νυχτερινό δώρο

Ν. Λυγερός

Το νυχτερινό δώρο
δημιουργήθηκε
για να σε ξυπνήσει
με την ανάσα του
και να σ’ αγκαλιάσει
με την ουσία του
για να είναι
η ημέρα υπέροχη
σαν τη σκέψη
πεντάμορφη
σαν την αγάπη.