80983 - Η πρωινή εικόνα

Ν. Λυγερός

Η πρωινή εικόνα
δεν ήταν ποτέ
το ίδιο σενάριο
γιατί κάθε φορά
είχε κάτι άλλο
στο μυαλό του
κι οι ψυχές
έβλεπαν
το έργο
να ζει
μπροστά τους
χωρίς
κανένα
εμπόδιο.