80989 - Με τη χαρά

Ν. Λυγερός

Με τη χαρά
που παράγει
η μεταχαρά
ζει
αφού θέλει
να βλέπουν
και να νιώθουν
οι ψυχές
την αγάπη της
ακόμα
κι αν δεν είναι
απόλυτα
κατανοητή
λόγω βαθύτητας.