80997 - Τα δάκτυλα

Ν. Λυγερός

Τα δάκτυλα
πάνω στο κλαρίνο
σου δείχνουν
δακτυλισμό
που θέλει
να παίξει
για ν’ αγγίξει
η πνοή
τις ψυχές
που περιμένουν
χωρίς
να ζητούν
την ουσία
του έργου.