81013 - Η ευγενική ψυχή

Ν. Λυγερός

Η ευγενική ψυχή
συνεχίζει
να προστατεύει
αυτή
που το έχει
περισσότερο
ανάγκη
γι’ αυτό
αν μυρίζεις
λιβάνι
δείξε το
με το φως
του κεριού
για τον συντονισμό.