81019 - Δεν φεύγουμε

Ν. Λυγερός

Δεν φεύγουμε
γιατί είμαστε
δεδομένοι
αλλά προχωράμε
γιατί δεν είμαστε
αυτονόητοι
και το έργο
που παράγουμε
είναι πάντα
αναγκαίο
για τις ψυχές
των ανθρώπων.