81034 - Αν είσαι δίκαια

Ν. Λυγερός

Αν είσαι δίκαια
να προστατεύεις
και τα τετράποδα
από τη βαρβαρότητα
των μικρών
όταν δεν έχουν
κανένα όριο
λόγω
της μαλθακής
κοινωνίας
του κενού.