81035 - Μην προσπαθείς

Ν. Λυγερός

Μην προσπαθείς
να βάλεις
στο ίδιο
επίπεδο
την ισορροπία
της κοινωνίας
και την αρμονία
της Ανθρωπότητας
γιατί είναι
δύο κόσμοι
παράλληλοι
χωρίς επαφή.