81045 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
είναι συνεννόηση
των ψυχών
πριν καν
αγγίξουν
τα σώματα
το ένα το άλλο
και γι’ αυτό
δεν επαρκεί
η επικοινωνία
για να ζήσει
ο δεσμός
της αρμονίας.