81048 - Όταν ο λόγος

Ν. Λυγερός

Όταν ο λόγος
παράγει
πολλαπλότητα
λόγω βαθύτητας
και πολυκυκλικότητας
τότε
φτάνουμε
και ξεπερνάμε
τα όρια
για να ζήσει
η διπλή
ελευθερία
την απελευθέρωση
των ψυχών.