81067 - Τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Τα βιβλία
είναι δώρα
που έγιναν
από τα δέντρα
για να μπορούν
οι άνθρωποι
να τα αξιοποιούν
και να μιλούν
με τη σειρά τους
για τον κήπο
όπου ζουν
τα πολύτιμα
δέντρα.