81087 - Για μας

Ν. Λυγερός

Για μας
τα όργανα
τα μουσικά
έχουν
μια προσωπικότητα
και πρέπει
να τη σέβεσαι
όταν θέλεις
να παίξεις
ουσιαστικά
για να παράξεις
ένα έργο
που αφήνει
ίχνος.