81101 - Οι προβολές

Ν. Λυγερός

Οι προβολές
καθυστερούν
την εξέλιξη
γιατί κάνουν
παρεμβολές
στη μεγάλη
εικόνα
η οποία είναι
η μοναδική
που έχει
σημασία
για την Ανθρωπότητα
σε βάθος χρόνου.