81105 - Η ανάλυση 

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση
των δεδομένων
του παρελθόντος
μέσω της Αγάπης
της Ανθρωπότητας
αποκαλύπτει
νέες έννοιες
που δεν ήταν
κρυφές
αλλά κρυμμένες
από τις κοινωνίες
της αδιαφορίας.