81110 - Οι πρωτοβουλίες

Ν. Λυγερός

Οι πρωτοβουλίες
για την υλοποίηση
του έργου
είναι μορφή
διάδοσης
του φωτός
μέσα
στο σκοτάδι
της νύχτας
που περιμένει
την εμφάνιση
των ήλιων.