81113 - Οι καραμέλες

Ν. Λυγερός

Οι καραμέλες
που έχω
μαζί μου
όταν κάνει
πολύ κρύο
είναι μικρές
αγάπες
που απολαμβάνει
το στόμα
και ο λαιμός
σαν να ήταν
σταγόνες
ουσίας.