81114 - Οι στιγμές

Ν. Λυγερός

Οι στιγμές
που ακούς
στο τσέλο
τις νότες
του παρελθόντος
είναι μικρά
ταξίδια
έτσι
όταν ενώνονται
για να γίνουν
γεγονός
ζεις
την αποστολή
του έργου.