81119 - Αν το κείμενο

Ν. Λυγερός

Αν το κείμενο
έλεγε
από την αρχή
το τέλος
για να μην υπάρχει
καθυστέρηση
δεν θα υπήρχε
βαθιά
κατανόηση
γιατί ο αναγνώστης
δεν θα ήταν
προετοιμασμένος.