81169 - Η ανάγκη

Ν. Λυγερός

Η ανάγκη
της ψυχής
ζητά χάρη
χωρίς να ξέρει
ποιο θα είναι
το αποτέλεσμα
του έργου
αλλά μετά
το αξιοποιεί
ακόμα
και διπλά
απαντώντας
και στις ερωτήσεις.