81173 - Όσοι και όσες

Ν. Λυγερός

Όσοι και όσες
μιλούν
χωρίς να ξέρουν
τους κώδικες
είναι καλό
να έχουν
ένα κείμενο
που δίνει
έμφαση
στη συνοχή
της σκέψης
που πρέπει
να έχουν.