81183 - Ο επόμενος κόσμος

Ν. Λυγερός

Ο επόμενος κόσμος
γεννήθηκε
στον ίδιο χώρο
για να συνεχίσει
την πορεία
που άρχισαν
οι πέντε χορδές
όταν έπαιξαν
δυνατά
πάνω
στο banjo
της Αμερικής.