81189 - Άνοιξες

Ν. Λυγερός

Άνοιξες
την καρδιά σου
χωρίς κανέναν
ενδοιασμό
γιατί ένιωσες
την αγάπη
της Ανθρωπότητας
να σ’ αγκαλιάζει
χωρίς
να σε πληγώνει
γιατί ζούσε
το είναι σου.