81194 - Ο καθένας

Ν. Λυγερός

Ο καθένας
θεωρεί
ότι παίζει
τον ρόλο του
αλλά
μερικές
φορές
είναι ο ίδιος
κι έρχονται
όλοι
να συμπληρώσουν
τους άλλους
για να ζήσει
το πρόσωπο.