81195 - Η συμπληρωματικότητα

Ν. Λυγερός

Η συμπληρωματικότητα
ξεπερνά
ακόμα
και την ολοκλήρωση
γιατί μπορεί
να μην έχεις
αυτό
το όριο
επειδή
λειτουργεί
σε επιπλέον
διάσταση
ελευθερίας.