81198 - Το ξύλινο κουτί

Ν. Λυγερός

Το ξύλινο κουτί
το έφτιαξε
η γυναίκα του
για να προστατεύσει
την παρτιτούρα
του Don Giovanni
για περισσότερο
από πενήντα
χρόνια
και αυτή
κατέληξε
στα αρχεία
της Γαλλίας.