81200 - Η αξιοποίηση του έργου

Ν. Λυγερός

Η αξιοποίηση του έργου
είναι θεμελιακή
στον δεσμό
γιατί αποδεικνύει
ότι η απόσταση
δεν μετρά
επειδή
η ψυχική αγάπη
είναι υπερβατική
και ξεπερνά
κάθε εμπόδιο
για να ζήσει
πολυκυκλικά
τη βαθύτητα
και ν’ αγγίξει
την τελειότητα
της αρμονίας.