81216 - Ο ραγιαδισμός

Ν. Λυγερός

Ο ραγιαδισμός
είναι απόλυτα
συμβατός
με τον κομμουνισμό
έτσι εύκολα
έγινε
ο μετασχηματισμός
στις περιοχές
που η Ελλάδα
είχε υποστεί
τη χειρότερη
τουρκοκρατία.