81222 - Είναι πιο εύκολο

Ν. Λυγερός

Είναι πιο εύκολο
να διαβάσεις
έναν κατάλογο
από το να δεις
τις ιδιότητες
επί τόπου
πάνω
στο σώμα
γιατί δεν ξέρεις
πού να βάλεις
τα χέρια
για να δεις.