81226 - Η νοοτροπία

Ν. Λυγερός

Η νοοτροπία
δεν αλλάζει
εύκολα
αλλά αν είναι
το αποτέλεσμα
μιας προπαγάνδας
τότε μία πλύση
του εγκεφάλου
επαρκεί
για να δεις
επιτέλους
την ουσία
της ιστορίας.