81246 - Είναι η ανάγκη

Ν. Λυγερός

Είναι η ανάγκη
της ψυχής
που θα προκαλέσει
την ανάγκη
της ζωής
και όχι το αντίθετο.
Και γι’ αυτό μιλώ
πιο συχνά
για τους νεκρούς
αφού
σκέφτομαι
τις ψυχές τους
και όχι μόνο τις ζωές τους.