81250 - Το τρίπτυχο

Ν. Λυγερός

Το τρίπτυχο
είναι αυτό
που βλέπεις
δηλαδή
το σώμα.
Το ουσιαστικό
είναι αυτό
που σκέφτεται
να κάνει
δηλαδή
η σκέψη.
Το Διδασκαλικό
είναι αυτό
που έλεγε
δηλαδή
το έργο.