81293 - Όλοι θέλουν

Ν. Λυγερός

Όλοι θέλουν
να τους ανήκει
κάτι
αλλά υπάρχουν
και άνθρωποι
που θέλουν
να ανήκουν
στους άλλους
χωρίς
να ζητούν
απολύτως
τίποτα
γιατί είναι
Δίκαιοι.