81294 - Η προσφορά

Ν. Λυγερός

Η προσφορά
δεν έχει
όρια
γιατί κάθε
κίνηση
που προκαλεί
χαρά
είναι υπεύθυνη
για τη μεταχαρά
που συνεχίζει
και χωρίς
ανταπόκριση
γιατί μόνο
η ουσία
έχει σημασία.