81295 - Κι ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Κι ο Χριστός
είχε κατάλογο.
Σας το λέω
γιατί ανάμεσα
σε αυτόν
και τον Βαραββά
ξέρω
ποιον θα διαλέγατε.
Αλλά για σιγουριά
σας το λέω
από πριν
όταν θα επιλέξετε
ανάμεσα
σε αυτόν
και τον Dom Juan.