81297 - Κι αν αλλάζεις

Ν. Λυγερός

Κι αν αλλάζεις
κάθε μέρα
θα είμαι
πάντα
ο ίδιος
για να έχεις
τον φάρο
που χρειάζεται
το καράβι
για να προστατευτεί
από τον κίνδυνο
της ακτής.