81307 - Όταν βασίζεσαι

Ν. Λυγερός

Όταν βασίζεσαι
πάνω μου
από την αρχή
να ξέρεις
ότι θα συνεχίσω
έως το τέλος
γιατί αυτό είναι
το καθήκον μου
με τους αθώους
που ζητούν
βοήθεια
ή ακόμα
και τη σωτηρία τους.