81308 - Μέσα στα κείμενά μας

Ν. Λυγερός

Μέσα στα κείμενά μας
βάζουμε
αναγκαστικά
από το είναι μας
για να είναι
πιστευτά
ακόμα
και στους δικούς μας
που δεν καταλαβαίνουν
απαραίτητα
τη βαθύτητα
της πολυκυκλικής
σκέψης
και χρειάζονται
αποδείξεις.