81309 - Από το είναι μας

Ν. Λυγερός

Από το είναι μας
παίρνουμε
για να γράψουμε
την αλήθεια
και γι’ αυτό
μπορείς
να δεις
τόσο ζωντανά
την ουσία
του έργου
αφού
στάζει
πάνω
στο τετράδιο
της ελευθερίας.